Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van QR-Photography.

Bij het afnemen van producten en diensten ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden. Heb je bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kun je dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken.

Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Quincy Ruiter worden aangepast.

 

FOTOREPORTAGES

 • De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van de foto's, tenzij ik de rechten verkocht heb (auteursrecht)

 

 • Op alle foto's staat een copyright (logo), deze dient ten alle tijden zichtbaar te zijn op sociale media en mag niet van de foto worden verwijderd.

 

 • De foto's op geen enkele wijze bewerkt of aangepast worden zonder toestemming van de fotografe. Gebeurt dit wel kan de fotograaf en schade claim bij u indienen en zijn de kosten hiervan voor jou.

 

 • Je kiest voor QR-Photography omdat de stijl van fotograferen jou aanspreekt, Quincy Ruiter is vrij haar artistieke kennis en inzicht in haar fotografie toe te passen.

 

 • Uit iedere fotoreportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s. Uit deze selectie kun je de foto’s uitkiezen.

 

 • Train je paard zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als je paard niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s.

 

 • Zorg dat je paarden klaar staan als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn.

 

 • Binnen 24 uur ontvang je een digitaal overzicht via Pixieset. Binnen 7 dagen ontvang ik de uitgekozen foto's en binnen 2 weken ontvang je de bewerkte foto's. De foto's worden naar je e-mailadres gestuurd en zijn één week te downloaden via WeTransfer.

 

 • Vanaf het moment dat je de selectienummers aan Quincy Ruiter doorgeeft gaat Quincy Ruiter de foto's naar eigen inzicht bewerken.

 

BOEKEN VAN EEN FOTOSHOOT:

 • Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Contact'.

 

 • Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan.

 

 • Het gehele bedrag van de fotoreportage moet vooruit betaald worden.

 

 • QR-Photography doet mee aan de kleine ondernemersregeling en berekent geen BTW.

 

 • QR-Photography werkt alleen met betaling vooraf d.m.v. een betaalverzoek. Contant betalen bij aanvang van de fotoshoot is NIET mogelijk. Annulering kan na betaling niet. Verplaatsen door regen, ziekte of blessure is wel mogelijk kosteloos.  
 • Bij het maken van een reportage is het weer is een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage verzetten. 

 

 • De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor jou persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

 

 

KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID

 

 • Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen tien werk- dagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Quincy Ruiter te worden verteld. Quincy Ruiter heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

 

 • Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken.

 

 • Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Quincy Ruiter , in welke zin dan ook.

 

 • Je bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor jezelf en jouw eigendommen. Schade aan jezelf, jouw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

 

 • Deelname aan een fotoreportage is volledig voor jouw eigen risico.

 

AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES

 

 • Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Quincy Ruiter. Indien je foto’s wil gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met Quincy Ruiter op.

 

 • Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Quincy Ruiter (licentie), deze moet je op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.

 

 • Indien je tekst- of beeldmateriaal van Quincy Ruiter wil gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Quincy Ruiter. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

 

 • Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: QR-Photography ” Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.

 

 • Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen.

 

 

CADEAUBONNEN

 

 • Je kunt bij QR-Photography een cadeaubon kopen. De cadeaubon is een bon vanaf €5,- of een door jou te bepalen bedrag.

 

 • De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. 

 

 • Je mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter, de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

 

 • Je kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage. Niet geldig bij acties.

 

 • De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

 

 • Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde. Je ontvangt geen geld of tegoed retour indien jouw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. 

 

 • Er kan maar één cadeaubon per ruiter/amazone, per paard, per fotoreportage worden ingewisseld.

Quincy Ruiter

QR-Photography, Hoorn

2023